Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

   Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, δηλαδή, την παραγωγή ζωοτροφών, τα συστήματα σταβλισμού, τους εξοπλισμούς, τη γενετική βελτίωση, τη συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, την υγειονομική διαχείριση, τα πρότυπα εκτροφής, την ευζωία των ζώων, τη μεταφορά, τις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, τα ζωικά υποπροϊόντα, τη συντήρηση, τη συσκευασία, την επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα, τα βιολογικά/ παραδοσιακά προϊόντα, τη διακίνηση, τη μαζική εστίαση, την πώληση, τις διατροφικές συνήθειες, την εκπαίδευση, τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τέλος την κατανάλωση.

Σάββατο, 14 Φεβρουάριος 2015 10:35

Πέμπτη Στρογγυλή Τράπεζα:

Ημέρα: Κυριακή, 1/3/2015
Ώρα: 14.15-15.15
Θέμα: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Συντονιστής:
Α. Φωτόπουλος, Γενικός Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας
Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»
 
ΧV-01. Το πλαίσιο λειτουργίας του κρεοπωλείου στην επόμενη δεκαετία
Σταύρος Πέρρος και Σάββας Κεσίδης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών
 
ΧV-02. Οι νομοθετικές απαιτήσεις του Επίσημου Ελέγχου στα κρεοπωλεία
Νικόλαος Ζιώγας
ΕΦΕΤ
 
ΧV-03. Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
Παναγιώτα Παπαδάκη
Τμήμα Σφαγείων και Λοιπών Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων Κρέατος, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας