Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Μπλιάτκας, Δημοσιογράφος/Συγγραφέας, Διευθυντής της ειδησεογραφική διαδικτυακή πύλη viosimi.gr του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) και Υπεύθυνος Επικοινωνίας της A CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ
 
Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Κατερίνης, Αρχισυντάκτης, Meat News
 
Μέλη:
Αντώνης Αλυσσανδράκης, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (ΕΚΕ), Κλάδος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Ελευθέριος Γίτσας, Πρόεδρος, Εθνική Διαεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ)
Αικατερίνη Λουκάκη, Πρόεδρος, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (ΕΚΕ)
Παναγιώτα Μαντζαβίνου, Διευθύντρια Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD)
Ασημίνα Μπόρη, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ)
Γεώργιος Οικονόμου, Εντεταλμένος σύμβουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ)
Σταύρος Πέρρος, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ)
Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Τερψίδης, Διευθυντής, Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο
Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ)
Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος , Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)
Βασίλειος Τσουκαλάς, Δρ. Χημικός Τροφίμων
Αθανάσιος Τυρπένου, π. Ερευνητής Α, ΕΘΙΑΓΕ
Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος, Σύνδεσμος για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής-Εμπορίας και Μεταποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδος (ΣΠΑΚΒΕ)